PŘED POUŽITÍM PROSTŘEDEK VYZKOUŠEJTE NA MÉNĚ VIDITELNÉM MÍSTĚ ZA ÚČELEM OVĚŘENÍ STÁLOSTI BAREV.
Před použitím prostředku nejprve povrch vysajte, nebo vyklepejte, aby jste jej zbavili hrubých nečistot.
Na čištěný povrch aplikujte aktivní pěnu.
Pěnu důkladně vetřete houbou nebo kartáčem do hloubky. Nechte vyschnout. Po celkovém vyschnutí
povrch důkladně vysajte.

NEBEZPEČÍ
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.