Puron DA 10 kg

Dezinfekční alkalický čistící prostředek

 

Balení:: 10 kg

Kompletní specifikace

Puron DA 10 kg

Puron DA je alkalický mycí prostředek s obsahem aktivního chlóru určený pro mytí a dezinfekci v potravinářském průmyslu a zemědělství. Zvýšený účinek na organické zašpinění a bílkoviny předurčuje Puron DA pro zařízení a prostory sloužící pro zpracování potravin. Puron DA je kombinovaný čistící a mycí prostředek s dezinfekční účinností a s dobrou pěnivostí na bázi aktivního chlóru. Prostředek účinně odstraňuje mastné nečistoty z povrchu a povrch současně dezinfikuje.V případě znečištění povrchu bílkovinami dezinfekční účinek klesá, mycí účinek je však výborný. Technologie aplikace přípravku: Puron DA se používá při dvouetapovém pěnovém čištění (3 - 10%) a ručním čištění a dezinfekci (2 - 3%). Doporučená doba působení je 15 minut. Při silném bílkovinném znečištění je nutno koncentraci zvýšit minimálně dvakrát. Pokud je to možné, je vhodné při ručním mytí použít teplou vodu a při strojním použití vodu až 60°C teplou. Při práci s přípravkem je nutno dodržovat zásady práce s žíravinou. Použijeme-li přípravek pouze pro mytí, je dostatečná koncentrace 0,1 – 0,3 %. Po mytí i dezinfekci je nutné důkladné opláchnutí pitnou vodou. Materiálová snášenlivost: Prostředek je určen pro mytí nerezových a keramických ploch. Přesto, že obsahuje aktivní chlór a alkálie, působí korozi železa a lehkých kovů jen omezeně. Pro mytí těchto a jiných problematických povrchů se použijí nižší koncentrace a povrchy se dobře opláchnou vodou.

GHS05 - korozivní a žíravé látky

GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí