Desur 5 kg

Přípravek na aldehydické bázi, ředění od 0,5%

 

Balení:: 5 kg

Kompletní specifikace

Desur 5 kg

Dezinfekční prostředek s mycím účinkem pro povrchovou dezinfekci ploch a předmětů. Vhodný k dezinfekci předmětů, obsahů nádob, laboratorního skla, pomůcek. Aplikuje se 0,5 - 3% roztok ředěný studenou pitnou vodou. Doba expozice je minimálně 30 minut nebo do zaschnutí. Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní, virucidní, tuberkulocidní.

GHS07 - dráždivé látky

GHS05 - korozivní a žíravé látky

GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí